News

The Final workshop for the development of the 2024-2026 Action plan is held in Teslic

The Final workshop for the development of the 2024-2026 Action plan is held in Teslic

Read time 2 min
Realizovana Finalna radionica u svrhu izrade Akcionog plana za period 2024-2026

Realizovana Finalna radionica u svrhu izrade Akcionog plana za period 2024-2026

Read time 2 min
From June 11 to 13, a two-day workshop on the topic of Strengthening Migration Management, Return process and Asylum is being held in Ohrid

From June 11 to 13, a two-day workshop on the topic of Strengthening Migration Management, Return process and Asylum is being held in Ohrid

Read time 3 min
Od 11. do 13. juna održava se dvodnevna radionica na temu Jačanja migracijskog menadžmenta, procesa povratka i azila

Od 11. do 13. juna održava se dvodnevna radionica na temu Jačanja migracijskog menadžmenta, procesa povratka i azila

Read time 3 min
North Macedonian Border Police Complete Specialized Escort Training in Austria

North Macedonian Border Police Complete Specialized Escort Training in Austria

Read time 2 min
Pripadnici Granične policije Sjeverne Makedonije uspješno okončali specijalizovanu obuku za pratnju održanu u Austriji

Pripadnici Granične policije Sjeverne Makedonije uspješno okončali specijalizovanu obuku za pratnju održanu u Austriji

Read time 3 min
Two workshops were held for the purpose of drafting the Protocol on Cooperation in the Acceptance Procedure of Vulnerable Readmitted Citizens of Bosnia and Herzegovina

Two workshops were held for the purpose of drafting the Protocol on Cooperation in the Acceptance Procedure of Vulnerable Readmitted Citizens of Bosnia and Herzegovina

Read time 4 min
Održane dvije radionice u svrhu izrade Protokola o saradnji u postupku prihvata ranjivih readmisiranih državljana Bosne i Hercegovine

Održane dvije radionice u svrhu izrade Protokola o saradnji u postupku prihvata ranjivih readmisiranih državljana Bosne i Hercegovine

Read time 3 min
Conference on Strengthening Migration Management, Return and Asylum Procedures in the Western Balkans is held in Sarajevo

Conference on Strengthening Migration Management, Return and Asylum Procedures in the Western Balkans is held in Sarajevo

Read time 4 min
Konferencija o "Jačanju postupaka upravljanja migracijama, povratkom i azilom na Zapadnom Balkanu" održana u Sarajevu

Konferencija o "Jačanju postupaka upravljanja migracijama, povratkom i azilom na Zapadnom Balkanu" održana u Sarajevu

Read time 4 min
More than 150 representatives of all government levels in BiH are woring to protect the visa-free regime for BiH citizens

More than 150 representatives of all government levels in BiH are woring to protect the visa-free regime for BiH citizens

Read time 4 min
Više od 150 predstavnika svih nivoa vlasti u BiH radi na zaštiti bezviznog režima za građane BiH

Više od 150 predstavnika svih nivoa vlasti u BiH radi na zaštiti bezviznog režima za građane BiH

Read time 3 min