744-3.10-08/21 - Pitanja i odgovori br. 2

744-3.10-08/21 - Pitanja i odgovori br. 2
Published on:

PITANJA I ODGOVORI br. 2

Tender br. 744-3.10-08/21

08.09.2021.

 Pitanje 7.

U stavci 1. 60 komada računara tražili ste biznis računar u kombinaciji sa Windows 10 Home licencama.  Ako je planirano da se ti računari priključuju na domenu da li je potrebno ponuditi Windows 10 pro licence umjesto traženih Windows 10 home?

 Odgovor 7.

U formi "Minimalna tehnička specifikacija računara i računarske opreme" navedene su "Minimalno tražene tehničke karakteristike računara i računarske opreme".

U tački 29. Uputstva za ponuđače navedeno je: "Naručilac će dodijeliti ugovor za nabavku i isporuku računara i računarske opreme tehnički usklađenom/kvalificiranom ponuđaču koji je ponudio najveću vrijednost za uloženi novac".

U tenderskoj dokumentacije je prikazan "Informativni pregled načina bodovanja za utvrđivanje najveće vrijednosti za uloženi novac". Bolja/naprednija tehnička specifikacija će imati prednost prilikom tehničkog bodovanja. S tim u vezi, Window 10 Pro može biti ponuđen, kao napredniji element tehničke specifikacije u odnosu na minimalno traženi, i imat će prednost prilikom tehničkog bodovanja.

Ostavljena je također mogućnost ponude različitih varijanti preko 3 opcije ponude (bez obaveze nuđenja više od jedne varijante).

Najveća vrijednost za uloženi novac se utvrđuje pomoću odnosa ponuđene specifikacije u odnosu na ponuđenu cijenu u omjeru specifikacija 80 / cijena 20.

Pitanje 8.

Poštovani, u stavci računari naveli ste da oni moraju biti brandirani. Da li to znači da i monitori moraju biti istog brand name proizvođača kao i ponuđeni računari?

Odgovor 8.

Ne, uz napomenu da se svaki od ponuđenih modela/Proizvođača mora ponuditi po jedinstvenoj jediničnoj cijeni, kako se zahtijeva u formi predračuna. Bilo koji proizvođač nema prednost u odnosu na bilo kojeg drugog proizvođača kod tehničkog bodovanja. U slučaju jednakog broja tehničkih bodova kod više ponuđača, prednost će imati ponuđači koji nude računare i monitore istog proizvođača.